Manuka Honey

Sale

UMF 5+ Manuka Honey (250g)

Regular Price
$18.50
Sale Price
$18.50
Regular Price
$37.00
Unit Price
per 
Sale

UMF 10+ Manuka Honey (250g)

Regular Price
$25.95
Sale Price
$25.95
Regular Price
$52.00
Unit Price
per 
Sale

UMF 15+ Manuka Honey (250g)

Regular Price
$69.95
Sale Price
$69.95
Regular Price
$138.00
Unit Price
per 
Sale

UMF 20+ Manuka Honey (250g)

Regular Price
$115.00
Sale Price
$115.00
Regular Price
$230.00
Unit Price
per 
Sale

UMF 5+ Manuka Honey (500g)

Regular Price
$28.50
Sale Price
$28.50
Regular Price
$48.00
Unit Price
per 
Sale

UMF 10+ Manuka Honey (500g)

Regular Price
$49.50
Sale Price
$49.50
Regular Price
$109.00
Unit Price
per 
Sale

UMF 15+ Manuka Honey (500g)

Regular Price
$99.50
Sale Price
$99.50
Regular Price
$199.00
Unit Price
per 
Sale

UMF 20+ Manuka Honey (500g)

Regular Price
$140.00
Sale Price
$140.00
Regular Price
$280.00
Unit Price
per